Zváracie pracovisko s robotom OJ-10.

Zváracie pracovisko s 5 osím robotom OJ 10 a dvomi dvojosími polohovadlami.