Zváracie pracovisko s robotom OJ-10.

[huge_it_gallery id=”7″]

Zváracie pracovisko s 5 osím robotom OJ 10 a dvomi dvojosími polohovadlami.